Legea apiculturii nr. 131/2010, pentru modificarea si completarea Legii apiculturii nr. 89/1998

 

Actul a fost publicat in Monitorul Oficial, partea I, Nr 464 din 7 iulie 2010 

Articolul 1

Legea apiculturii nr. 89/1998, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 170 din 30 aprilie 1998, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

 1. Articolul 20 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 20. - In termen de 90 de zile de la publicarea prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, vor fi elaborate norme metodologice orientative privind polenizarea culturilor agricole entomofile cu ajutorul albinelor."
 2. Dupa articolul 21 se introduce un nou articol, articolul 211, cu urmatorul cuprins:
  "Art. 211. - Regulamentul privind organizarea stuparitului in Romania este prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta lege ."
 3. Dupa articolul 24 se introduce anexa "Regulament privind organizarea stuparitului in Romania" cu urmatorul cuprins:


Anexa - Regulament privind organizarea stuparitului in Romania

Articolul 1

In intelesul prezentului regulament, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) apicultura - ramura agricola din sectorul zootehnic ce cuprinde activitatea de crestere, ameliorare si exploatare a albinelor melifere; stiinta care se ocupa cu cresterea si ingrijirea rationala a albinelor, in scopul folosirii produselor lor;
b) produse apicole - mierea de albine, polenul, pastura, laptisorul de matca, apilarnilul, ceara, propolisul, veninul de albine;
c) apicultor - persoana care practica apicultura si care poate detine, creste sau exploata familii de albine;
d) stup - cutia sau containerul standardizat care adaposteste familia de albine in perioada de crestere si exploatare;
e) familie de albine - unitatea biologica alcatuita din albine lucratoare, matca, trantori si care este adapostita intr-un stup/container standardizat;
f) stupina - un ansamblu unitar de familii de albine - stupi/loc unde se cresc albinele, unde sunt amplasati stupii si toate instalatiile anexe;
g) vatra de stupina - locul de amplasare a unei stupine permanente sau temporare;
h) stupina stationara/permanenta - stupina amplasata de obicei in locul unde albinele ierneaza;
i) stupina temporara - stupina transportata si amplasata temporar langa sursele melifere pentru perioada de cules si mutata ulterior in alt loc;
j) baza melifera - resursa naturala melifera alcatuita din flora spontana si plante cultivate;
k) polenizarea plantelor - tehnologie agrotehnica prin care se asigura fecundarea plantelor entomofile in scopul sporirii productiei de seminte, fructe si legume;
l) plante/flora entomofila - plante ce se polenizeaza cu ajutorul insectelor, inclusiv al albinelor;
m) stuparitul pastoral/transhumanta - veriga tehnologica in activitatea de productie apicola, care cuprinde una sau mai multe deplasari ale stupinei temporare in cursul unui an;
n) stuparitul stationar/permanent - veriga tehnologica in activitatea de productie apicola in care stupina se mentine pe vatra de stupina stationara/permanenta;
o) rasa de albine - populatia de familii de albine de origine comuna suficient de numeroasa pentru cresterea "in sine", care are un genofond comun si poseda anumite particularitati fenotipice, adaptata conditiilor pedoclimatice si florei melifere din zona respectiva;
p) familie de albine de elita - familii de albine cu performante superioare, de rasa pura, care transmit constant, prin descendenta, insusirile respective;
q) stupina de elita - stupina cu familii de albine de elita, confirmate prin documentatia de evidenta zootehnica si care a fost atestata oficial conform legislatiei in vigoare;
r) stupina de reproductie - stupina producatoare de matci selectionate imperecheate in care se multiplica materialul genetic de la familii de albine cu performante superioare, de rasa pura, din stupina de elita;
s) matca - singurul individ femela din familia de albine cu organe reproducatoare complet dezvoltate, capabila sa se imperecheze si sa depuna oua fecundate.

Articolul 2

(1) Stuparitul stationar se refera la practicarea apiculturii pe vatra fixa, constand in amplasarea stupilor pe toata perioada sezonului activ, cat si pe perioada de iernare pe aceeasi vatra.
(2) Vatra permanenta poate fi amplasata pe un teren proprietate privata sau pe un teren aflat in concesiune, inchiriere, comodat, scoatere temporara din folosinta ori pe un fond forestier.
(3) Stupinele stationare vor fi inregistrate si evidentiate in baza de date oficiala la primarii, comisia locala de baza melifera, dispensare veterinare teritoriale.
(4) Stupinele stationare autorizate pentru cresterea matcilor nu vor fi amplasate in masive melifere de importanta nationala.
(5) Suprafata de teren pentru vatra de stupina se acorda in functie de marimea stupinei, dar nu va fi mai mica de 5 m2 pentru fiecare familie de albine si 50 m2 pentru fiecare pavilion apicol.

Articolul 3

(1) Transhumanta este veriga tehnologica in activitatea de productie apicola, prin care apicultorul deplaseaza familiile de albine in cursul anului la unul sau mai multe masive melifere aflate pe un teren agricol sau pe un fond forestier.
(2) Vatra de stupina in pastoral se atribuie in baza autorizatiei prevazute la anexa nr. 1a), pe care o elibereaza comisia judeteana de baza melifera si stuparit pastoral, la solicitarea scrisa a apicultorului, in care va preciza: masivul melifer si punctele de reper cat mai exacte, numarul de familii de albine, data de plecare, perioada de deplasare, precum si date personale de identificare si comunicare .
(3) Stupinele deplasate in pastoral vor putea fi identificate dupa un panou pe care vor fi trecute urmatoarele date: numele proprietarului, adresa, telefonul, numarul de stupi pe vatra, numarul de inregistrare la directia sanitar-veterinara si cel al autorizatiei.
(4) Pentru sprijinirea si monitorizarea activitatii de stuparit pastoral se constituie anual:
          a) Comisia centrala de baza melifera si stuparit pastoral, in subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale;
          b) Comisii judetene de baza melifera si stuparit pastoral, in subordinea Comisiei centrale de baza melifera si stuparit pastoral.

Articolul 4

(1) Atributiile si componenta comisiilor de baza melifera si stuparit pastoral sunt urmatoarele:

 1. Atributiile Comisiei centrale de baza melifera si stuparit pastoral:
  a) coordoneaza si controleaza activitatea comisiilor judetene si rezolva problemele care depasesc competentele comisiei judetene;
  b) centralizeaza resursele melifere raportate de comisiile judetene;
  c) efectueaza balanta melifera la nivel national;
  d) analizeaza necesarul si excedentul fondului melifer de interes national;
  e) repartizeaza excedentul fondului melifer comisiilor judetene cu baza melifera deficitara.
 2. Componenta Comisiei centrale de baza melifera si stuparit pastoral:
  a) presedinte - reprezentantul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale;
  b) vicepresedinte - reprezentantul asociatiei profesionale de apicultori;
  c) secretar - reprezentantul Asociatiei Crescatorilor de Albine din Romania;
  d) membru - reprezentantul Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor;
  e) membru - reprezentantul directiei cu atributii fitosanitare din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale;
  f) membru - reprezentantul Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva;
  g) membru - reprezentantul Ministerului Administratiei si Internelor;
  h) membru - reprezentantul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii;
  i) membru - reprezentantul Ministerului Mediului si Padurilor.
 3. Atributiile Comisiei judetene de baza melifera si stuparit pastoral:
  a) centralizeaza cererile apicultorilor solicitanti de repartitie pentru baza melifera;
  b) inventariaza si intocmeste harta resurselor melifere la nivelul judetului;
  c) comunica rezultatul inventarului Comisiei centrale - excedentul sau deficitul rezultat ca urmare a solicitarilor si inventarului bazei melifere;
  d) elibereaza autorizatiile de stuparit pastoral;
  e) analizeaza si solutioneaza litigiile aparute in derularea actiunii de stuparit pastoral la nivelul judetului.
 4. Componenta comisiei judetene de baza melifera si stuparit pastoral:
  a) presedinte - reprezentantul directiei judetene agricole si pentru dezvoltare rurala;
  b) vicepresedinte - reprezentantul asociatiilor profesionale de apicultori;
  c) secretar - reprezentantul Asociatiei Crescatorilor de Albine din Romania;
  d) membru - reprezentantul Directiei Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor;
  e) membru - reprezentantul directiei judetene pentru protectia plantelor;
  f) membru - reprezentantul inspectoratului judetean de politie;
  g) membru - reprezentantul consiliului judetean;
  h) membru - reprezentantul Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva;
  i) membru - reprezentantul inspectoratului teritorial de regim silvic si de vanatoare.

(2) Comisia centrala de baza melifera si stuparit pastoral coordoneaza intreaga activitate de stuparit la nivel national, prin comisiile judetene de baza melifera si stuparit pastoral.

Articolul 5

(1) In scopul protejarii vietii si sanatatii oamenilor si animalelor, precum si al protejarii mediului si proprietatii, amplasarea stupilor cu albine pe terenurile detinute de apicultor cu orice titlu se va face la o distanta de cel putin 5 m fata de drumurile publice sau hotarele proprietatii invecinate ori hotarele proprietatii publice sau private aflate in intravilan ori in extravilan.
(2) In situatia in care distantele prevazute la alin. (1) nu pot fi respectate, stupii cu albine vor fi despartiti de vecinatati printr-un gard, zid, plasa sau orice alt material prin care albinele sa nu poata patrunde in zbor, cu o inaltime minima de 2 m de la nivelul solului, care sa se continue pe aceeasi linie inca 2 m lateral de extremitatile stupului.
(3) Numarul familiilor de albine amplasate pe un teren conform cerintelor prevazute la alin. (2) nu este limitat.
(4) Apicultorul nu raspunde pentru prezenta albinelor in cautarea polenului si nectarului pe diverse proprietati, vii, livezi ori pentru prezenta roiurilor, ca urmare a instinctului de inmultire.

Articolul 6

Pentru utilizarea optima a potentialului melifer, se recomanda incarcaturi optime de familii de albine la hectar, dupa cum urmeaza:

 • salcam - 15-30 de familii de albine/hectar
 • tei - 10-15 familii de albine/hectar
 • floarea-soarelui - 1-2 familii de albine/hectar
 • pomi fructiferi - 2-3 familii de albine/hectar
 • rapita - mustar - 2-3 familii de albine/hectar
 • leguminoase perene - 4-6 familii de albine/hectar
 • plante medicinale si aromatice - 3-4 familii de albine/hectar
 • zmeuris si zburatoare - 3-5 familii de albine/hectar

Articolul 7
(1) Termenele pentru depunerea cererilor de solicitare a repartitiei de baza melifera la nivelul judetului, a inventarierii resurselor melifere, raportarea acestora la nivel central, precum si repartizarea excedentului de fond melifer sunt prevazute in anexa nr. 1b).
(2) Apicultorii solicitanti de baza melifera vor primi repartitia de la comisia judeteana de baza melifera si stuparit pastoral, prin eliberarea autorizatiei de stuparit pastoral.
(3) Secretarii comisiilor judetene de baza melifera si stuparit pastoral raspund atat de completarea corecta a autorizatiilor de stuparit pastoral, cat si de obtinerea vizelor.
(4) Deplasarea familiilor de albine in pastoral se va efectua numai pe baza acestor autorizatii, care vor fi insotite de carnetul de stupina.
(5) Vetrele de stupina se atribuie in pastoral pe perioada determinata si pe terenuri necultivate.

Articolul 8
Pe intreaga perioada de deplasare si amplasare a stupinei, apicultorul este raspunzator de respectarea normelor privind distanta dintre stupine, incarcatura la hectar, respectarea directiei de zbor a stupinelor amplasate anterior, avand totodata obligatia de a informa, in scris, consiliul local pe raza caruia este situata vatra de stupina, in cel mult 24 de ore de la instalarea pe vatra, asupra locului exact, perioadei de sedere, numarului familiilor de albine amplasate, precum si cu privire la datele personale de identificare unde poate fi anuntat in cazul efectuarii tratamentelor fitosanitare cu substante chimice, pentru prevenirea intoxicatiilor la albine, conform prevederilor legale in vigoare.

 

Hotararea nr. 213 din 17 martie 2010

 

pentru completarea anexei nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 556/2008 privind aprobarea Programului national apicol pentru perioada 2008-2010, precum si a normelor de aplicare a acestuia

Actul a fost publicat in Monitorul Oficial nr. 198 din 29 martie 2010

 

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Articol unic. - Anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 556/2008 privind aprobarea Programului national apicol pentru perioada 2008-2010, precum si a normelor de aplicare a acestuia, publicata in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 416 din 3 iunie 2008, cu modificarile si completarile ulterioare, se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Dupa articolul 41 se introduce un nou articol, articolul 42, cu urmatorul cuprins:

Art. 42. - Pentru acţiunile realizate in anul 2010, prevazute in Program, termenul-limita de depunere a cererii si a documentelor care o insotesc este 16 august 2010.

2. La articolul 10, dupa alineatul (11) se introduce un nou alineat, alineatul (12), cu urmatorul cuprins:

(12) Pentru anul 2010, valoarea sprijinului financiar de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale este in limita sumei de 6.685.562,5 lei, conform prevederilor Deciziei Comisiei Europene din data de 17 august 2007, prin care s-a aprobat Programul national apicol pentru perioada 2008-2010 in temeiul Regulamentului (CE) nr. 797/2004 al Consiliului, precum si contributia financiara a Comisiei Europene la acesta.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
Contrasemneaza:
Ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale,
Mihail Dumitru
Ministrul finantelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vladescu

Strat nou ...

 

 

Legea nr. 266/2009 pentru modificarea si completarea art. 7 din Legea apiculturii nr. 89/1998

 

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 482 din 13 iulie 2009

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Articol unic

Articolul 7 din Legea apiculturii nr. 89/1998, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 170 din 30 aprilie 1998, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Alineatul (3) va avea urmatorul cuprins:

 (3) Amplasarea stupilor de albine pe terenurile detinute de apicultori, cu orice titlu, se face la o distanta de cel putin 5 m fata de caile ferate, drumurile publice sau hotarele proprietatilor din domeniul public sau domeniul privat, intravilan sau extravilan.

2. Dupa alineatul (3) se introduc doua noi alineate, alin.(4) si (5), cu urmatorul cuprins:

(4) Daca distanta fata de obiectivele prevazute la alin.(3) este mai mica de 5 m, stupii de albine trebuie sa fie despartiti de acestea printr-un gard, zid, plasa ori alt obstacol prin care albinele sa nu poata patrunde in zbor, cu o inaltime minima de 2 m, masurata de la nivelul solului si care sa continue pe aceeasi linie inca 2 m dincolo de stupii amplasati la extremitatile stupinei.
(5) Numarul familiilor de albine amplasate pe teren, conform obligatiilor prevazute la alin.(3) si (4), nu este limitat.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

 

 

Hotararea nr. 402 din 1 aprilie 2009

 

pentru modificarea si completarea anexelor nr. 1 si 2 la Hotararea Guvernului nr. 556/2008 privind aprobarea Programului national apicol pentru perioada 2008-2010, precum si a normelor de aplicare a acestuia

Actul a fost publicat in Monitorul Oficial Nr 251 din 15 aprilie 2009

 

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Articol unic. - Anexele nr. 1 si 2 la Hotararea Guvernului nr. 556/2008 privind aprobarea Programului national apicol pentru perioada 2008-2010, precum si a normelor de aplicare a acestuia, publicata în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 416 din 3 iunie 2008, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. In anexa nr. 1, la punctul 1 subpunctul 1.1 litera a), liniuta a patra se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Sa detina si sa completeze carnetul de stupina, document elaborat de forma asociativa si aprobat de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, conform legislatiei în vigoare, din care sa rezulte ca familiile de albine sunt supuse controalelor veterinare oficiale

2.  In anexa nr. 1, la punctul 1 subpunctul 1.2 litera a), liniuta a sasea se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Sa detina si sa completeze carnetul de stupina, document elaborat de forma asociativa si aprobat de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, conform legislatiei în vigoare, din care sa rezulte ca familiile de albine sunt supuse controalelor veterinare oficiale;

3. In anexa nr. 1, la punctul 2 litera a), liniuta a opta se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Matcile provenite din ferme de elita sau multiplicare sunt achizitionate de la unitati acreditate de catre Agentia Nationala pentru Ameliorare si Reproductie în Zootehnie «Prof. dr. G. K. Constantinescu», conform criteriilor de acreditare a stupinei de elita sau multiplicare, prevazute în legislatia în vigoare."4. In anexa nr. 2, la articolul 3, litera k) se abroga.

5. In anexa nr. 2, dupa articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 41, cu urmatorul cuprins:

Art. 41. Pentru actiunile realizate în anul 2009, prevazute în Program, termenul-limita de depunere a cererii si a documentelor care o însotesc este 15 august 2009.

6.  In anexa nr. 2, la articolul 10, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urmatorul cuprins:

(11) Pentru anul 2009, valoarea sprijinului financiar de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale este în limita sumei de 6.652.471 lei, conform prevederilor Deciziei Comisiei din data de 17 august 2007 prin care s-a aprobat Programul national apicol pentru perioada 2008-2010 în temeiul Regulamentului (CE) nr. 797/2004 al Consiliului, precum si contributia financiara a Comisiei Europene la acesta.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemneaza:
Ministrul agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale,
Ilie Sarbu
Ministrul finantelor publice,

 

 

Hotararea nr. 556 din 28 mai 2008

 

privind aprobarea Programului national apicol pentru perioada 2008-2010, precum si a normelor de aplicare a acestuia

Actul a fost publicat in Monitorul Oficial Nr. 416 din 3 iunie 2008.

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, in conformitate cu prevederile art. 105-110 din sectiunea VI „Dispozitii speciale privind sectorul apicol" a Regulamentului Consiliului Uniunii Europene nr. 1.234/2007 de instituire a unei organizari comune a pietelor agricole si privind dispozitii specifice referitoare la anumite produse agricole, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 299 din 16 noiembrie 2007, precum si cu ale Deciziei Comisiei Europene din 17 august 2007 privind aprobarea Programului de imbunatatire a productiei si a comercializarii produselor apicole, elaborat de Romania in temeiul Regulamentului Consiliului nr. 797/2004, avand in vedere prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 67/2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finantarii politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeana, precum si a fondurilor de cofinantare si prefinantare alocate de la bugetul de stat, aprobata cu modificari prin Legea nr. 492/2006, cu modificarile si completarile ulterioare,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art. 1.
Se aproba Programul national apicol pentru perioada 2008-2010, prevazut in anexa nr. 1.

Art. 2.
Se aproba Normele de aplicare a Programului national apicol pentru perioada 2008-2010, prevazute in anexa nr. 2.

Art. 3.
Anexele nr.1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.


PRIM-MINISTRU CALIN POPESCU-TARICEANU
Contrasemneaza: p. Ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale,
Gheorghe Albu,
secretar de stat
Ministrul economiei si finantelor,
Varujan Vosganian

ANEXA Nr.1: PROGRAMUL NATIONAL APICOL pentru perioada 2008-2010

Scopul programului:

Romania, conform art. 105 alin. (1) din Regulamentul Consiliului nr. 1.234/2007, trebuie sa stabileasca pentru o perioada de 3 ani un Program national apicol care sa vizeze imbunatatirea conditiilor de producere si comercializare a produselor apicole, denumit in continuare Program.

Scopul de baza al Programului este sprijinirea activitatilor care favorizeaza obtinerea in toate stupinele a produselor de cea mai inalta calitate, precum si profilaxia si combaterea varoozei.

Actiunile care pot fi incluse in Program sunt urmatoarele:

a) asistenta tehnica pentru apicultori si grupuri de apicultori;

b) lupta contra varoozei;

c) rationalizarea transhumantei;

d) masurile de asistenta pentru laboratoarele de analiza a caracteristicilor fizico-chimice ale mierii;

e) masurile de asistenta pentru repopularea septelului apicol comunitar;

f) colaborarea cu organismele specializate in realizarea de programe de cercetare aplicata in domeniul apiculturii si al produselor apicole.

Programul a fost elaborat impreuna cu reprezentantii organizatiilor profesionale apicole, legal constituite, si cuprinde reglementarea masurilor de ajutor financiar pentru actiunile privind lupta contra varoozei si repopularea septelului apicol, care vor fi finantate din Fondul European de Garantare Agricola (FEGA) si din bugetul national, conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 67/2006.

Celelalte actiuni prevazute in Regulamentul Consiliului nr. 797/2004 privind actiunile de imbunatatire a conditiilor de productie si comercializare a produselor apicole sunt excluse din Program, deoarece acestea raman a fi finantate prin Programul national pentru dezvoltare rurala, conform Regulamentului Consiliului nr. 1.698/2005 din 20 septembrie 2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurala acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR).

Prin Decizia Comisiei din 17 august 2007 s-au aprobat Programul national apicol pentru perioada 2008-2010 in temeiul Regulamentului (CE) nr. 797/2004 al Consiliului, precum si contributia financiara a Comisiei Europene la acesta.

Regulamentul (CE) nr. 797/2004 al Consiliului a fost inlocuit cu Regulamentul (CE) nr. 1.234/2007, in care au fost preluate prevederile din Regulamentul (CE) nr. 797/2004.

Beneficiarii Programului sunt apicultorii, persoane fizice, persoane fizice autorizate sau juridice, organizati in asociatii de crescatori de albine, uniuni apicole, cooperative sau grupuri de producatori, constituite conform legislatiei in vigoare.

Comisia Europeana participa la finantarea masurilor din Program cu pana la 50% din cheltuielile efectuate de Romania pentru fiecare actiune accesata, excluzand TVA.

Exercitiile financiare ale Programului se stabilesc de la data de 16 octombrie a fiecarui an pana la data de 15 octombrie a anului urmator, iar actiunile cuprinse in acesta se aplica anual de catre beneficiari, de la data de 16 octombrie a anului in curs pana la data de 31 august a anului urmator. Platile aferente se fac in timpul exercitiului financiar.

 

Actiunile aprobate in Program care vor primi ajutor financiar sunt:

1. Lupta contra varoozei

1.1. Metode clasice de combatere a varoozei

a) Conditii de eligibilitate:

 • apicultorul sa fie membru al unei forme asociative legal constituite, de profil;
 • familiile de albine sa fie inregistrate la directia sanitar-veterinara si pentru siguranta alimentelor judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, dupa caz, si in registrul agricol;
 • sa aiba pregatire in domeniul apiculturii, confirmata prin atestat sau certificat ori diploma, conform legislatiei in vigoare;
 • sa detina si sa completeze un document elaborat de forma asociativa si aprobat de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, conform legislatiei in vigoare, din care sa rezulte ca familiile de albine sunt supuse controalelor veterinare oficiale;
 • medicamentele achizitionate sa fie inscrise in lista medicamentelor de uz veterinar, omologate de Institutul pentru Controlul Produselor Biologice si Medicamentelor de Uz Veterinar;
 • tratamentele sa se desfasoare in baza unui calendar intocmit anual, conform tehnologiei apicole, si urmarit de reprezentantii formei asociative legal constituite.

b) Cheltuieli eligibile:

 • pretul fara TVA al produselor de combatere a varoozei necesare tratamentului pentru intregul efectiv de familii de albine detinut de beneficiar.

1.2. Metode ecologice de combatere a varoozei

a) Conditii de eligibilitate:

 • apicultorul sa fie membru al unei forme asociative legal constituite, de profil;
 • sa detina calitatea de producator in agricultura ecologica - fisa de inregistrare aprobata de directia pentru agricultura si dezvoltare rurala judeteana si avizata de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si sa aiba un contract cu un organism de inspectie si certificare acreditat de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale;
 • sa fie inregistrat la directia pentru agricultura si dezvoltare rurala judeteana privind productia ecologica sau este in perioada de conversie;
 • familiile de albine sa fie inregistrate la directia sanitar-veterinara si pentru siguranta alimentelor judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, dupa caz, si in registrul agricol;
 • sa aiba pregatire in domeniul apiculturii, confirmata prin atestat sau certificat ori diploma, conform legislatiei in vigoare;
 • sa detina si sa completeze un document elaborat de forma asociativa si aprobat de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, conform legislatiei in vigoare;
 • medicamentele achizitionate sa fie inscrise in lista medicamentelor biologice de uz veterinar omologate de Institutul pentru Controlul Produselor Biologice si Medicamentelor de Uz Veterinar;
 • tratamentele sa se desfasoare in baza unui calendar intocmit anual, conform tehnologiei apicole, urmarit de reprezentantii formei asociative legal constituite.

b) Cheltuieli eligibile:

 • pretul fara TVA al produselor biologice pentru combaterea varoozei necesare tratamentului pentru intregul efectiv de familii de albine detinut de beneficiar.

2. Refacerea septelului apicol prin achizitia de matci, roi la pachet, roi pe faguri si familii de albine

a) Conditii de eligibilitate:

 • apicultorul sa fie membru al unei forme asociative legal constituite, de profil;
 • familiile de albine sa fie inregistrate la directia sanitar-veterinara si pentru siguranta alimentelor judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, dupa caz, si in registrul agricol;
 • sa detina minimum 50 de familii de albine in cazul achizitionarii matcilor;
 • sa aiba pregatire in domeniul apiculturii, confirmata prin atestat sau certificat ori diploma, conform legislatiei in vigoare;
 • sa detina si sa completeze un document elaborat de forma asociativa si aprobat de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, conform legislatiei in vigoare;
 • apicultorul se angajeaza, in scris, sa nu instraineze matcile, familiile de albine, roiurile la pachet si roiurile pe faguri achizitionate timp de un an de la data platii ajutorului financiar de catre Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura;
 • achizitionarea de roi la pachet, roi pe faguri si familii de albine se face numai de la unitatile autorizate sanitar-veterinar, conform legislatiei in vigoare;
 • matcile provenite din ferme de multiplicare sunt achizitionate de la unitati acreditate de catre Agentia Nationala pentru Ameliorare si Reproductie in Zootehnie, conform criteriilor de acreditare a stupinei de multiplicare, aprobate prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale.

b) Cheltuieli eligibile:

 • pretul fara TVA pentru achizitia de matci, roi la pachet, roi pe faguri si familii de albine.


ANEXA Nr. 2: NORME de aplicare a Programului national apicol pentru perioada 2008-2010


Art. 1.

(1) Beneficiarii Programului, asa cum sunt definiti in anexa nr. 1, solicita anual ajutorul financiar prin intermediul formei asociative din care fac parte, legal constituita conform legislatiei in vigoare, si depun la sediul acesteia urmatoarele documente justificative:

a) cerere pe baza careia solicita ajutorul financiar cuvenit si in care se mentioneaza acordul acestora de derulare a ajutorului prin intermediul formei asociative;

b) declaratie pe propria raspundere din care sa reiasa ca acestia nu au mai solicitat ajutor financiar prin intermediul altei forme asociative;

c) copie de pe actul de identificare - B.I./C.I., in cazul persoanelor fizice;

d) copie de pe certificatul unic de inregistrare, in cazul persoanelor juridice;

e) copie de pe adeverinta care sa ateste proprietatea si numarul familiilor de albine inscrise in Registrul agricol, eliberata de consiliul local;

f) copie de pe atestat sau certificat ori diploma care sa confirme pregatirea apicultorului in domeniul apicol;

g) copie de pe documentul de inregistrare/autorizare sanitara veterinara, eliberat de directia sanitar-veterinara si pentru siguranta alimentelor judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, pe raza careia isi desfasoara permanent activitatea exploatati a/unitatea.

(2) Beneficiarii Programului, crescatori de familii de albine ecologice, solicita anual ajutorul financiar prin intermediul formei asociative din care fac parte, legal constituita conform legislatiei in vigoare, si depun la sediul acesteia documentele prevazute la alin. (1), la care se anexeaza:

a) copie de pe fisa de inregistrare a producatorului in agricultura ecologica, aprobata de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale;

b) copie de pe contractul producatorului ecologic incheiat cu un organism de inspectie si certificare, aprobat de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale;

c) copie de pe certificatul de confirmare/conformitate elaborat de organismul de inspectie si certificare, pentru familiile in conversie sau certificate;

d) copie de pe certificatul de atestare ecologica a familiilor de albine sau certificatul MAsTER insotit de anexa, pentru solicitantii care fac parte dintr-o schema de certificare „in grup", dupa caz, eliberat de organismul de inspectie si certificare acreditat de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale cu care producatorul a incheiat contract.

Art. 2.

(1) Forma asociativa legal constituita are obligatia de a pastra la sediul acesteia urmatoarele:

a) documentele prevazute la art. 1;

b) procesul-verbal din care sa reiasa ca membrii formei asociative au primit de la aceasta medicamentele in vederea combaterii varoozei, matcile, roiurile la pachet, roiurile pe faguri sau familiile de albine solicitate;

c) calendarul tratamentelor intocmit si urmarit de reprezentantii formei asociative;

d) registrul membrilor care au solicitat ajutor financiar.

(2) Documentele prevazute la alin. (1) se arhiveaza conform legislatiei in vigoare si sunt puse la dispozitia reprezentantilor compartimentului de inspectie din cadrul centrelor judetene ale Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, respectiv al municipiului Bucuresti, dupa caz, precum si organelor de control abilitate.

Art. 3.

Forma asociativa legal constituita, pe baza cererilor si a documentelor depuse de membrii sai, depune la centrul judetean al Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, respectiv al municipiului Bucuresti, pe raza caruia isi are sediul inregistrat in actele de constituire, urmatoarele documente:

a) cererea de solicitare a ajutorului financiar pentru fiecare actiune in parte;

b) centralizatorul membrilor asociatiei care solicita ajutor financiar pentru fiecare actiune in parte;

c) copii de pe actele de constituire ale formei asociative legal constituite;

d) documentul de identitate bancara al formei asociative legal constituite;

e) copie de pe factura fiscala de achizitie a produselor de combatere a varoozei;

f) copie de pe factura fiscala de achizitie a matcilor, roiurilor la pachet, roiurilor pe faguri sau familiilor de albine;

g) copie de pe documentele fiscale de efectuare a platii produselor de combatere a varoozei;

h) copie de pe documentele fiscale de efectuare a platii matcilor, roiurilor la pachet, roiurilor pe faguri sau familiilor de albine;

i) copie de pe certificatul de origine care atesta provenienta matcilor din ferme de elita acreditate de catre Agentia Nationala pentru Ameliorare si Reproductie in Zootehnie si autorizate sanitar-veterinar;

j) copie de pe declaratia de conformitate care atesta provenienta matcilor din ferme de multiplicare acreditate de catre Agentia Nationala pentru Ameliorare si Reproductie in Zootehnie si autorizate sanitar-veterinar;

k) devizul de cheltuieli cu medicamentele folosite pentru combaterea varoozei pe familia de albine, conform schemei de tratament.

Art. 4.

Pentru actiunile realizate in anul 2008, prevazute in Program, termenul-limita de depunere a cererii si a documentelor care o insotesc este 1 august 2008.

Art. 5.

(1) Dupa finalizarea procesului de inregistrare si verificare a cererilor depuse de formele asociative legal constituite, centrele judetene ale Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, respectiv al municipiului Bucuresti, dupa caz, intocmesc si transmit Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura centralizatorul cu solicitarile ajutorului financiar pentru fiecare actiune in parte, in vederea stabilirii nivelului ajutorului financiar, in limita sumei aprobate prin Decizia Comisiei Europene din data de 17 august 2007.

(2) Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura transmite centrelor sale judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, dupa caz, nivelul ajutorului financiar in cadrul fiecarei actiuni prevazute in Program.

Art. 6.

(1) Centrele judetene ale Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, respectiv al municipiului Bucuresti, dupa caz, dupa calcularea si aprobarea sumelor aferente cererilor, intocmesc si transmit Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura o situatie centralizatoare a sumelor solicitate pentru plata ajutorului financiar.

(2) Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura intocmeste si transmite Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale o situatie centralizatoare a sumelor solicitate pentru plata ajutorului financiar. privind aprobarea Programului national apicol pentru perioada 2008-2010, precum si a normelor de aplicare a acestuia

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 416 din 3 iunie 2008

Art. 7.

In baza situatiilor centralizatoare ale sumelor solicitate pentru plata ajutorului financiar, transmise de Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale transmite Ministerului Economiei si Finantelor cererea de deschidere a creditelor bugetare, insotita de situatia centralizatoare a sumelor solicitate pentru plata ajutorului financiar.

Art. 8.

Dupa aprobarea cererii pentru deschiderea creditelor bugetare de catre Ministerul Economiei si Finantelor, din bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale se alimenteaza contul Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, care, pe baza cererilor aprobate, vireaza sumele cuvenite in conturile solicitantilor ajutorului financiar, conform legislatiei in vigoare.

Art. 9.

(1) Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura elaboreaza formularistica de solicitare, inregistrare, centralizare, procedurile de desfasurare a activitatii si procedura de control conform riscurilor evaluate, in vederea aplicarii actiunilor cuprinse in Program.

(2) Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura, prin centrele judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, pune la dispozitia solicitantilor formularistica si documentatia necesara realizarii actiunilor cuprinse in Program.

(3) Forma asociativa legal constituita, pe parcursul unui an, prezinta o singura data, la prima solicitare, actele de identificare, in copie, precum si originalele pentru autentificare.

(4) Forma asociativa legal constituita va anunta orice modificare privind identificarea ei la centrul judetean al Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, respectiv al municipiului Bucuresti, in termen de 5 de zile lucratoare de la respectiva modificare.

Art. 10.

(1) Pentru anul 2008, valoarea sprijinului financiar de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale este in limita sumei de 6.717.150 lei, conform prevederilor Deciziei Comisiei din 17 august 2007 prin care s-a aprobat Programul national apicol pentru perioada 2008-2010 in temeiul Regulamentului (CE) nr. 797/2004 al Consiliului, precum si contributia financiara a Comisiei Europene la acesta.

(2) In cazul in care suma solicitata de beneficiari prin intermediul formei asociative legal constituite si aprobata de Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura se incadreaza in limita sumei aprobate prin Decizia Comisiei Europene din data de 17 august 2007, nivelul ajutorului financiar se stabileste la valoarea de achizitie, fara TVA, a medicamentelor in vederea combaterii varoozei, a matcilor, a roiurilor la pachet, a roiurilor pe faguri si a familiilor de albine, conform facturii.

(3) In cazul in care suma solicitata de beneficiari prin intermediul formei asociative legal constituite si aprobata de Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura depaseste suma aprobata prin Decizia Comisiei Europene din data de 17 august 2007, Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura stabileste nivelul ajutorului financiar la valoarea cea mai mica de achizitie, fara TVA, a medicamentelor in vederea combaterii varoozei, a matcilor, a roiurilor la pachet, a roiurilor pe faguri si a familiilor de albine, conform facturii, pentru toti beneficiarii.

(4) In cazul in care si dupa aplicarea prevederilor alin. (3) se depaseste suma aprobata prin Decizia Comisiei Europene din data de 17 august 2007, Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura stabileste nivelul ajutorului financiar ca procent din valoarea cea mai mica de achizitie, fara TVA, a medicamentelor in vederea combaterii varoozei, a matcilor, a roiurilor la pachet, a roiurilor pe faguri si a familiilor de albine, conform facturii, pentru toti beneficiarii, pana la limita sumei aprobate.

 

 

Ordinul nr. 30 din 8 februarie 2005

 

privind aprobarea Normei sanitare veterinare referitoare la masuri care imbunatatesc conditiile generale pentru producerea si comercializarea produselor de apicultura

Actul a fost publicat in Monitorul Oficial 131 din 11 februarie 2005.

In temeiul art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitatii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 215/2004, cu modificarile si completarile ulterioare,
vazand Referatul de aprobare nr. 30.600 din 7 februarie 2005, intocmit de Directia generala siguranta alimentelor din structura Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, presedintele Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite urmatorul ordin:

Art. 1.
Se aproba Norma sanitara veterinara referitoare la masuri care imbunatatesc conditiile generale pentru producerea si comercializarea produselor de apicultura, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
Art. 2
Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, institutele veterinare centrale si directiile sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 3
Prezentul ordin constituie transpunerea oficiala a Regulamentului Consiliului 797/2004/CE referitor la masuri ce imbunatatesc conditiile generale pentru producerea si comercializarea produselor de apicultura, publicat in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L 125 din 28 aprilie 2004, p. 0001 - 0003.
Art. 4
Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si va intra in vigoare la 15 zile de la publicare Presedintele Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, Razvan Tiru.

ANEXA 1: NORMA SANITARA VETERINARA
referitoare la masuri care imbunatatesc conditiile generale pentru producerea si comercializarea produselor de apicultura

Art. 1
(1) Prezenta norma sanitara veterinara stabileste masuri pentru imbunatatirea conditiilor generale pentru producerea si comercializarea produselor de apicultura. In acest scop, Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor poate stabili un program national, pentru o perioada de 3 ani, denumit in continuare programul pentru apicultura.
(2) In scopul prezentei norme sanitare veterinare:
a) miere inseamna produsul ce corespunde prevederilor anexei nr. 1 la Ordinul ministrului agriculturii, padurilor, apelor si mediului, ministrului sanatatii si al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor nr. 522/798/317/2003 privind aprobarea Normelor privind denumirea, definirea, caracteristicile si compozitia mierii, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 650 din 12 septembrie 2003;
b) produse de apicultura inseamna produsele definite la pct. 1 din anexa nr. 1 la Norma sanitara veterinara ce stabileste reguli de sanatate cu privire la subprodusele de la animale, ce nu sunt destinate consumului uman, aprobata prin Ordinul ministrului agriculturii, padurilor, apelor si mediului nr. 723/2003, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 842 si 842 bis din 26 noiembrie 2003.
Art. 2
Masurile ce pot fi incluse in programul pentru apicultura trebuie sa fie urmatoarele:
a) asistenta tehnica apicultorilor sau grupurilor de apicultori;
b) controlul varoozei;
c) rationalizarea transhumantei;
d) masuri pentru a sustine laboratoare ce efectueaza analize ale proprietatilor fizico-chimice ale mierii;
e) masuri pentru a sustine repopularea in stupi pe teritoriul national;
f) cooperare cu organisme specializate pentru implementarea de programe de cercetare aplicata in domeniul apiculturii si al produselor de apicultura.
Art. 3
Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor impreuna cu organizatiile si asociatiile in domeniul apicol trebuie sa efectueze, pe teritoriul national, un studiu de productie si de structura a pietei in sectorul apicol, pentru a identifica domeniile eligibile de a beneficia de finantare de la bugetul de stat pentru implementarea masurilor din programul pentru apicultura.
Art. 4
Cheltuielile referitoare la masurile luate in baza programelor de apicultura trebuie sa fie stabilite de catre Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor prin Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala, in fiecare an, pana cel tarziu la data de 15 octombrie.
Art. 5
Programul pentru apicultura trebuie sa fie elaborat in baza unei stranse colaborari cu organizatiile reprezentative si asociatiile din domeniul apicol. Programul pentru apicultura trebuie sa fie comunicat Comisiei Europene de catre Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor pana cel tarziu la data de 15 noiembrie pentru urmatorul an, incepand din anul 2005.
Art. 6
(1) Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor poate pune in aplicare acte normative, reglementari si prevederi administrative, necesare pentru conformarea cu prezenta norma sanitara veterinara, le va transmite Comisiei Europene prin intermediul Ministerului Integrarii Europene si Misiunii Romaniei pe langa Uniunea Europeana, impreuna cu tabelele de concordanta, in vederea evaluarii conformitatii transpunerii legislative, si va stabili masurile necesare pentru implementarea corecta si la timp a prevederilor prezentei norme sanitare veterinare.
(2) Atunci cand Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor adopta cele mentionate la alin. (1), trebuie sa faca o referire expresa la prezenta norma sanitara veterinara, la publicarea oficiala a acesteia. Procedura privind realizarea referirii mentionate ramane in responsabilitatea Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor.
(3) Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor va lua masurile necesare si va sanctiona, potrivit legii, orice incalcare a prevederilor prezentei norme sanitare veterinare. De asemenea, va facilita intocmirea documentelor necesare pentru sanctionarea incalcarii legislatiei veterinare si pentru siguranta alimentelor ce constituie infractiuni.
(4) Prezenta norma sanitara veterinara constituie transpunerea oficiala a Regulamentului Consiliului nr. 797/2004/CE.

 

 

 

Legea apiculturii nr 89/1998, publicata in Monitorul Oficial nr 170/30.04.1998

 

Capitolul 1 - Dispozitii generale

Art. 1
In Romania cresterea albinelor este o indeletnicire traditionala a populatiei si constituie, prin rolul sau economic, ecologic si social, o parte a avutiei nationale.

Art. 2
Ministerul Agriculturii si Alimentatiei impreuna cu Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului sprijina activitatea apicola, in scopul protejarii albinelor, cresterii numarului si productiei familiilor de albine, al valorificarii superioare a resurselor melifere si a produselor apicole.

Capitolul 2 - Conservarea, dezvoltarea si valorificarea fondului melifer

Art. 3
(1) Ministerul Agriculturii si Alimentatiei contribuie, prin masuri adecvate, la imbunatatirea bazei melifere in cadrul fondului funciar.
(2) Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului asigura, prin masuri adecvate, prevazute la amenajamentele silvice, protejarea resurselor melifere din cadrul fondului forestier national.

Art. 4
Autoritatile administratiei publice locale, pe terenurile pe care le au in administrare, in scopul imbunatatirii resurselor melifere vor folosi cu prioritate, la plantarea terenurilor improprii pentru agricultura, a rapelor, a marginilor de drumuri, a spatiilor verzi, arbori, arbusti si alte plante ornamentale care prezinta si interes pentru apicultura.

Art. 5
Apicultorii care amplaseaza stupine in pastoral sau la iernat sunt obligati sa anunte autoritatile administratiei publice locale, in a caror raza teritoriala se afla, locul, perioada, numarul familiilor de albine, precum si adresa detinatorului de stupi.

Art. 6
(1) Polenizarea dirijata a culturilor agricole entomofile cu ajutorul albinelor se realizeaza pe baza de contracte incheiate intre proprietarii familiilor de albine si detinatorii de culturi.
(2) Costurile prestatiei de polenizare se stabilesc prin negociere intre parti.

Art. 7
(1) Autoritatile administratiei publice locale, precum si regiile autonome, cu profil agricol sau silvic, vor asigura apicultorilor vetre de stupina temporare sau permanente, pe baza autorizatiei eliberate de catre Comisia de baza melifera si stuparit pastoral.
(2) Vetrele de stupina pot fi atribuite in judetul de domiciliu al apicultorului sau in alte judete.
(3) Instalarea stupinelor pe vetre permanente si de valorificare a culesurilor se va face astfel incat sa se asigure protectia populatiei si a animalelor.

Art. 8
(1) Suprafetele de teren atribuite pentru vatra de stupina se acorda in functie de marimea stupinei, in locuri accesibile mijloacelor de transport, si nu vor fi mai mici de 5 mp pentru fiecare familie de albine.
(2) Durata atribuirii si conditiile de folosire a acestor terenuri, precum si obligatiile partilor se stabilesc prin contracte care se incheie intre beneficiari si detinatorii terenurilor.

Art. 9
In scopul conservarii fondului genetic apicol si melifer si al producerii materialului biologic si semincer, Ministerul Agriculturii si Alimentatiei si Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului pot infiinta rezervatii naturale in zone bioapicole caracteristice.

Art. 10
(1) Reteaua sanitar-veterinara de stat asigura asistenta de specialitate in conformitate cu programul national sanitar-veterinar privind apararea sanatatii animalelor.
(2) Diagnosticarea, tratamentul si eliberarea medicamentelor folosite in combaterea varroozei albinelor se fac prin reteaua sanitar-veterinara, costul acestora fiind suportat din bugetul Ministerului Agriculturii si Alimentatiei.

Art. 11
Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, precum si autoritatile administratiei publice locale asigura masurile necesare pentru prevenirea intoxicatiilor la albine, datorate actiunilor de combatere a bolilor si daunatorilor din culturile agricole, vitipomicole, din fondul forestier etc., potrivit reglementarilor legale in vigoare.

Capitolul 3 - Cercetarea stiintifica si pregatirea personalului tehnic pentru apicultura

Art. 12
(1) Ministerul Cercetarii si Tehnologiei, Ministerul Educatiei Nationale, Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, precum si alte institutii publice, impreuna cu Asociatia Crescatorilor de Albine din Romania, vor asigura, prin institutele de cercetare-dezvoltare, ameliorarea continua a rasei autohtone de albine si a speciilor de plante nectaro-polenifere.
(2) Institutiile prevazute la alin. (1) exercita masurile necesare pentru dezvoltarea cercetarii stiintifice, in vederea obtinerii de produse chimice selective in combaterea bolilor si a daunatorilor din apicultura si silvicultura, care sa asigure protejarea albinelor.
(3) Societatile comerciale "Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Apicultura" - S.A. si "Complexul Apicol" - S.A., precum si alte unitati de profil asigura elaborarea tehnologiilor necesare pentru pastrarea, conditionarea, prelucrarea si diversificarea produselor apicole care fac obiectul consumului intern si al exportului, in vederea incadrarii acestora in parametrii de calitate prevazuti de normele comunitare.

Art. 13
Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, Ministerul Educatiei Nationale si Asociatia Crescatorilor de Albine din Romania vor lua masuri pentru pregatirea si perfectionarea personalului din apicultura, precum si pentru intensificarea activitatii de mediatizare din acest domeniu.

Capitolul 4 - Stimularea producatorilor agricoli

Art. 14
Asociatia Crescatorilor de Albine din Romania, prin Societatea Comerciala "Complexul Apicol" - S.A., precum si alte societati comerciale de profil autorizate asigura aprovizionarea crescatorilor de albine cu material biologic, stupi, subansambluri, unelte si utilaje, biostimulatori, medicamente de uz apicol, faguri artificiali, precum si achizitionarea de la producatori a produselor apicole oferite.

Art. 15
Mierea de albine destinata comertului intern si exportului este scutita de taxa pe valoarea adaugata.

Art. 16
Producatorii apicoli beneficiaza, totodata, si de urmatoarele facilitati:
a) acordarea de credite cu dobanda subventionata de la bugetul de stat pentru procurarea de stupi si familii de albine, unelte si utilaje apicole, precum si pentru retehnologizarea capacitatilor de productie existente;
b) scutirea de la plata impozitului pentru mijloacele de transport specializate in transportul stupilor;
c) asigurarea, pentru familiile de albine inscrise in registrul agricol, de biostimulatori furajeri si medicamentosi la nivelul a 5 kg zahar/familie de albine, pe baza unor recepturi autorizate, subventionate in proportie de 50% de la bugetul de stat;
d) in fondul forestier, amplasarea gratuita a stupilor in pastoral pentru valorificarea surselor nectaro-polenifere.

Art. 17
Veniturile realizate din practicarea apiculturii sunt scutite de impozit.

Capitolul 5 - Asociatia Crescatorilor de Albine din Romania

Art. 18
(1) Asociatia Crescatorilor de Albine din Romania este organizatia profesionala si autonoma a apicultorilor din Romania, cu personalitate juridica si patrimoniu propriu, care isi desfasoara activitatea potrivit reglementarilor legale in vigoare si statutului sau.
(2) Asociatia reprezinta apicultorii si interesele acestora la toate nivelurile.

Art. 19
(1) Patrimoniul Asociatiei Crescatorilor de Albine din Romania, alcatuit din bunuri mobile si imobile, constituie proprietate privata si este ocrotit de lege.
(2) Bunurile imobile ale asociatiei sunt indivizibile si nu pot fi impartite intre membrii organizatiei sau intre organizatiile asociate.
(3) Constructiile realizate pe terenurile prevazute la alin. (1) pot face obiectul ipotecarii si executarii silite, urmand ca regimul juridic al terenului sa fie reglementat prin contract civil intre proprietarul terenului si noul proprietar al cladirii.

Art. 20
In termen de 90 de zile de la publicarea prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Regulamentul privind organizarea stuparitului pastoral in Romania va fi reactualizat. Totodata, vor fi elaborate norme metodologice orientative privind polenizarea culturilor agricole entomofile cu ajutorul albinelor.

Art. 21
Institutul International de Tehnologie si Economie Apicola al Federatiei Internationale a Asociatiilor de Apicultura - APIMONDIA functioneaza in conformitate cu prevederile Decretului nr. 370/1970, publicat in Buletinul Oficial, Partea I, nr. 97 din 3 august 1970, si a regulamentului propriu de organizare si functionare.

Capitolul 6 - Dispozitii finale

Art. 22
Incalcarea dispozitiilor prezentei legi si a reglementarilor adoptate in aplicarea acesteia atrage raspunderea disciplinara, administrativa, civila sau penala, potrivit legii.

Art. 23
In cazul sanctiunilor contraventionale se aplica dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor.

Art. 24
La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga orice alte dispozitii contrare.

Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 23 martie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.Strat nou ...